2D en 3D Tekenen

Concert podium in 3D tekenen met Google SketchUp

2D Plattegronden

 

Een 2D tekening is voor veel evenementen, festivals en voor andere projecten een waardevolle toevoeging. Niet alleen om de bezoeker te laten weten wat waar precies gevonden kan worden, maar ook voor de organisatie is het belangrijk.

 

Met professionele software maak ik voor u een 2D plattegrond zoals u dat wilt. Dit is bijvoorbeeld handig voor een vergunningaanvraag, voor de hulpdiensten als er een calamiteit is en voor de technische dienst waar zij water of stroom vandaan kunnen halen.

3D Tekeningen

 

Naast het tekenen in 2D is het tegenwoordig ook erg waardevol om een 3D tekening te hebben voor uw evenement, festival of voor een ander project. Op deze manier kan iedereen een goed beeld krijgen wat men kan verwachten. Bijvoorbeeld hoe hoog een podium komt, welke objecten er mogelijk in de weg kunnen staan en deze tekeningen kunnen als communicatiemiddel dienen voor uw bezoekers.

 

Met professionele software maak ik voor u 3D tekeningen. Indien dat nodig is kan er ook een 3D animatievideo ervan gemaakt worden zodat u precies weet waar de bezoeker allemaal langst gaat lopen. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk wat er verwacht kan worden.

Concert podium in 3D tekenen met Google SketchUp