Privacybeleid

MJB Events PR respecteert de privacy van jou als bezoeker. Om de door jou toevertrouwde gegevens veilig te waarborgen wordt er voor ieder communicatiekanaal gebruik gemaakt van een beveiligde en versleutelde verbinding. De door jou verstuurde gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.


Bezoekersgegevens


Om de website zo goed mogelijk te kunnen optimaliseren voor jou als bezoeker, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Daarbij worden er ook Google Analytics cookies geplaatst. Door deze plaatsing heeft MJB Events PR een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics voor anonieme verwerking van jouw bezoekgedrag op de website.

 

In deze data verwerking zal het laatste octet van het IP-adres worden gemaskeerd, waardoor het niet mogelijk is om een dataterugkoppeling te doen naar jou als bezoeker, jouw computer of naar jouw organisatie.

 

Alle ontvangen gegevens die via Google Analytics binnenkomen worden opgeslagen op de webservers van Google Analytics in Europa en/of in de Verenigde Staten. MJB Events PR heeft geen toestemming gegeven voor het delen van deze data of het gebruik van deze data voor andere (Google) diensten, waaronder (gerichte) advertenties. De ontvangen data zal alleen gebruikt worden om de website te monitoren en om te kijken of de website zo optimaal mogelijk is voor iedere apparaat.

 

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google en Google Analytics verwijs ik je graag door naar:

 

Privacy beleid van Google
Privacy beleid van Google Analytics


Contactformulier en directe e-mails


Via de website van MJB Events PR is er een mogelijkheid om contact op te nemen. Hierbij worden de volgende data ontvangen door MJB Events PR:

 

  • Jouw naam
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw bericht (met de data die jij met MJB Events PR deelt)
  • Jouw voorkeur voor het ontvangen van de nieuwsbrief

 

Deze data wordt via de website en e-mail met een beveiligde en versleutelde verbinding verstuurd waarbij er zorg wordt gedragen voor jouw en MJB Events PR privacy. Deze gegevens worden, nadat deze niet meer nodig zijn, nog voor een periode van 7,5 jaar bewaard op een lokale beveiligde omgeving. Na het verloop van deze periode zal de betreffende data worden vernietigd.


Cookies en cache


Voor de beste gebruikerservaring wordt er gebruik gemaakt van cookies en cache. Een cookie is een klein bestand dat ervoor zorgt dat bepaalde elementen, bijvoorbeeld animaties en interactieve menu’s, sneller worden geladen voor de beste gebruikerservaring. Zulke cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en worden daardoor dus functionele cookies genoemd.

 

Daarnaast wordt er door Google cookies gemaakt om anonieme data te ontvangen voor Google Analytics wat gebruikt wordt binnen MJB Events PR voor website optimalisatie. Deze anonieme data wordt opgeslagen op de webservers van Google in de Verenigde Staten. MJB Events PR heeft geen toestemming aan Google gegevens om deze data ook te gebruiken voor haar eigen producten, eigen diensten of die van derden.

 

De derde en laatste onderdeel is cache. Dankzij de cache op zowel de website als op de webserver zorgt voor de beste gebruikerservaring wanneer je de website bezoekt. Deze cache wordt om de drie dagen vernieuwd, waardoor het kan voorkomen dat je niet de actuele website bezoekt van MJB Events PR. Om de recente variant van de website te kunnen bezoeken kan je jouw cookies en cache verwijderen uit de browser. Dit kan je doen door één of meerdere van de onderstaande handleidingen te raadplegen om te zien hoe je jouw cache en cookies uit jouw browser kunt verwijderen.

 

Cookies verwijderen uit Google Chrome
Cookies verwijderen uit Mozilla Firefox
Cookies verwijderen uit Microsoft Edge
Cookies verwijderen uit Internet Explorer
Cookies verwijderen uit Safari


Google ReCaptcha


De website van MJB Events PR, is naast een beveiligingscertificaat (SSL Certificaat) ook beveiligd met Google Recaptcha. Deze techniek zorgt ervoor dat verdachte verkeer en verdachte activiteiten op de website worden onderschept. Onderschept verkeer moet dan verifiëren dat dit verkeer daadwerkelijke bezoekers zijn. Om jouw en mijn veiligheid en toegankelijkheid tot de website te kunnen waarborgen, worden hierdoor enkele cookies geplaatst op de website. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid en servicevoorwaarden van Google.


Dataverzameling


Binnen de website kan je op vrijwillige basis data met MJB Events PR delen, bijvoorbeeld door contact op te nemen via het contactformulier. In het algemeen kan MJB Events PR de volgende data van jou ontvangen:

  • Jouw naam
  • Jouw e-mailadres
  • Diverse data (op vrijwillige basis, zoals meningen, vragen of opmerkingen)
  • Jouw persoonsgegevens (op vrijwillige basis)
  • Jouw voorkeur voor het ontvangen van de nieuwsbrief
  • Jouw IP-adres (anoniem)
  • Jouw websitegedrag (anoniem)

Delen van data zonder toestemming


MJB Events PR zal op geen enkele wijze zonder jouw toestemming jouw gegevens delen met derden. Echter zijn hier enkele uitzonderingen op te maken. MJB Events PR kan verplicht worden om (gedeeltelijk) jouw gegevens te delen met derden. Het gaat in dit geval om het uitvoeren van ondersteuningswerkzaamheden voor je of door de wettelijke bepalingen door bevoegde organisaties, waaronder de Veiligheidsdiensten, Politie over andere gerechtelijke Nederlandse (of buitenlandse) Overheden die daartoe gemachtigd zijn.

 

Het delen van deze data aan daartoe bevoegde organisaties zal met de uiterste zorg plaatsvinden. Indien het noodzakelijk wordt geacht zal er worden gekeken of de bevoegde organisatie voldoet aan de eisen van het Privacy Shield (tussen Nederland en Amerika) of aan een aangepast beschermingsniveau binnen Europa (AVG).


Inzage van jouw gegevens


Zoals in het Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) staat geschreven heb je het recht om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit verzoek dient altijd schriftelijk te worden ingediend dat afkomstig is van de betreffende persoon waarvan de (persoons)gegevens afkomstig zijn. Nadat MJB Events PR jouw verzoek heeft binnengekregen krijg je binnen dertig (30) werkdagen een gratis rapport met alle gegevens die bekend zijn over jou.

 

Het wijzigen van jouw gegevens zal plaatsvinden binnen zeven (7) werkdagen. Wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd, dan zal MJB Events PR je daar op de door ons bekende e-mailadres een bevestiging over toesturen. Tenzij je ervoor hebt gekozen om jouw e-mailadres te laten verwijderen, dan zou je hierdoor geen bevestiging ontvangen.

 

Mocht je ervoor kiezen om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zal dit binnen zeven (7) werkdagen na het verzoek worden uitgevoerd. Dit heeft betrekking op de nieuwsbrief, diensten en producten dat door MJB Events PR geleverd kan worden. Echter attendeert MJB Events PR je op de volgende twee punten.

 

  • Het kan voorkomen dat bepaalde ondersteuning niet of onjuist uitgevoerd worden door jouw verwijderingsverzoek. MJB Events PR is dan op geen enkele wijze aansprakelijk voor jouw gemaakte keuze en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  • De Nederlandse wetgeving kan ervoor zorgen dat bepaalde bewaartermijnen gehanteerd moeten worden door MJB Events PR of door derden partijen, zoals onze webhosting. Hierdoor kan het voorkomen dat (een deel) van jouw persoonsgegevens niet verwijderd kunnen worden.

Nieuwsbrief


Via de website van MJB Events PR is er een mogelijkheid om te abonneren op de nieuwsbrief. Deze mogelijkheid is geheel op vrijwillige basis. Hiervoor ontvangen en verwerken wij jouw naam, jouw e-mailadres en eventuele aanvullende data die je eerder met MJB Events PR heeft gedeeld.

 

Je heb het recht om op ieder gewenst moment jouw gegevens te wijzigen, te verwijderen of in te zien. Deze gegevens zullen beveiligd en versleuteld verstuurd en opgeslagen worden op de webserver van MJB Events PR in Amsterdam.


Social media


Naast de website en de daaraan gekoppelde communicatiekanalen is MJB Events PR ook actief op externe social media. Op deze externe social media platformen is het mogelijk om, bijvoorbeeld via privéberichten, (persoons)gegevens met MJB Events PR te delen. Deze data is alleen in te zien door MJB Events PR en door de eigenaren van het platformen, dan wel hun medewerkers.

 

Echter verzoeken wij om gevoelige (persoons)gegevens te delen via het contactformulier op de website van MJB Events PR, omdat deze data in het beheer is van MJB Events PR. MJB Events PR zal, zowel via haar eigen communicatiekanalen als via de social media kanalen, met de uiterste zorg jouw data verwerken en respecteren. Voor meer informatie over het privacybeleid van de social media kanalen verwijzen wij je graag door naar de onderstaande URL’s:

 

Privacybeleid van Facebook (Nederlands)
Privacybeleid van Dribble (Engels)
Privacybeleid van Twitter (Engels)
Privacybeleid van Instagram (Nederlands)
Privacybeleid van Pinterest (Nederlands)
Privacybeleid van Behance (Nederlands)
Privacybeleid van LinkedIn (Nederlands)
Privacybeleid van WhatsApp (Engels)


Wetgeving en bescherming


De website en de daaraan gekoppelde communicatiekanalen, met uitzondering van de social media kanalen, worden gehanteerd aan de hand van de Nederlandse en Europese privacywetgeving zoals dat vastgesteld is. Bij geschillen wordt dan ook de Nederlandse wetgeving gehanteerd met de in 2018 ingetreden Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het geschil zal dan plaatsvinden in de daartoe aangewezen rechtbank binnen de Koninkrijk der Nederlanden.


Wijzigen van het privacybeleid


Het privacybeleid van MJB Events PR kan op ieder gewenst moment, zonder toestemming of vooraankondiging, worden gewijzigd. Raadpleeg daarom met regelmaat dit privacybeleid voor het gebruiken van deze website.

 

Versie 9.3 | Donderdag 20 januari 2022

Deze versie vervangt alle eerdere versies.