Privacybeleid

MJB Events PR respecteert de privacy van u als bezoeker. Om de door u toevertrouwde gegevens veilig te waarborgen wordt er voor ieder communicatiekanaal gebruik gemaakt van een beveiligde en versleutelde verbinding. De door u verstuurde gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.


Bezoekersgegevens


Om de website zo goed mogelijk te kunnen optimaliseren voor u als gebruiker wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Hiermee worden de data van ieder bezoekers anoniem verwerkt en verzameld. Op deze wijze wordt het voor mij inzichtelijk of bepaalde pagina’s of bepaalde elementen niet goed functioneren.

 

Deze anonieme gegevens worden opgeslagen op de webservers van Google in de Verenigde Staten. Google verwerkt deze gegevens alleen in grafieken en tabellen die inzichtelijk zijn voor MJB Events PR. MJB Events PR heeft geen toestemming gegeven dat deze data ook gebruikt mag worden voor derden of voor de verbetering van Google haar eigen producten. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google en Google Analytics kunt u terecht op:

 

Privacy beleid van Google
Privacy beleid van Google Analytics

 

De anonieme data van Google Analytics kan op geen enkele wijzen worden teruggeleid naar een persoon, organisatie of computer. Deze data wordt ook niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Alleen voor de optimalisatie van de website van MJB Events PR.


Contactformulier en directe e-mails


Via de website van MJB Events PR is er een mogelijkheid om contact op te nemen. Hierbij worden de volgende data ontvangen door MJB Events PR:

 

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw bericht (met de data die u met MJB Events PR deelt)
  • Uw voorkeur voor het ontvangen van de nieuwsbrief

 

Deze data wordt via de website en e-mail met een beveiligde en versleutelde verbinding verstuurd waarbij er zorg wordt gedragen voor uw en MJB Events PR privacy. Deze gegevens worden, nadat deze niet meer nodig zijn, nog voor een periode van 7,5 jaar bewaard op een lokale beveiligde omgeving. Na het verloop van deze periode zal de betreffende data worden vernietigd.


Cookies en cache


Voor de beste gebruikerservaring wordt er gebruik gemaakt van cookies en cache. Een cookie is een klein bestand dat ervoor zorgt dat bepaalde elementen, bijvoorbeeld animaties en interactieve menu’s, sneller worden geladen voor de beste gebruikerservaring. Zulke cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en worden daardoor dus functionele cookies genoemd.

 

Daarnaast wordt er door Google cookies gemaakt om anonieme data te ontvangen voor Google Analytics wat gebruikt wordt binnen MJB Events PR voor website optimalisatie. Deze anonieme data wordt opgeslagen op de webservers van Google in de Verenigde Staten. MJB Events PR heeft geen toestemming aan Google gegevens om deze data ook te gebruiken voor haar eigen producten, eigen diensten of die van derden.

 

De derde en laatste onderdeel is cache. Dankzij de cache op zowel de website als op de webserver zorgt voor de beste gebruikerservaring wanneer u de website bezoekt. Deze cache wordt om de drie dagen vernieuwd, waardoor het kan voorkomen dat u niet de actuele website bezoekt van MJB Events PR. Om de recente variant van de website te kunnen bezoeken kunt u uw cookies en cache verwijderen uit de browser. Dit kunt u doen door één of meerdere van de onderstaande handleidingen te raadplegen om te zien hoe u uw cache en cookies uit uw browser kunt verwijderen.

 

Cookies verwijderen uit Google Chrome
Cookies verwijderen uit Mozilla Firefox
Cookies verwijderen uit Microsoft Edge
Cookies verwijderen uit Internet Explorer
Cookies verwijderen uit Safari


Google ReCaptcha


De website van MJB Events PR, is naast een beveiligingscertificaat (SSL Certificaat) ook beveiligd met Google Recaptcha. Deze techniek zorgt ervoor dat verdachte verkeer en verdachte activiteiten op de website worden onderschept. Onderschept verkeer moet dan verifiëren dat dit verkeer daadwerkelijke bezoekers zijn. Om uw en mijn veiligheid en toegankelijkheid tot de website te kunnen waarborgen, worden hierdoor enkele cookies geplaatst op de website. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid en servicevoorwaarden van Google.


Microsoft Clarity


Binnen de website van MJB Events PR word er gebruik gemaakt van Microsoft Clarity. Dit is een digitale tool waarmee bezoeken aan de website (anoniem) worden gemeten en worden bijgehouden. Gevoelige data dat word weergegeven op de website, zoals adressen, e-mailadressen of getallen, worden automatisch weg gefilterd door de dienst van Microsoft. Hierdoor is het voor zowel Microsoft als MJB Events PR niet mogelijk om (persoonlijke) data van de websitebezoeker te achterhalen.

 

Disclaimer Microsoft Clarity (onderaan de pagina).
Privacybeleid Microsoft Clarity.


Dataverzameling


Binnen de website kunt u op vrijwillige basis data met MJB Events PR delen, bijvoorbeeld door contact op te nemen via het contactformulier. In het algemeen kan MJB Events PR de volgende data van u ontvangen:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Diverse data (op vrijwillige basis, zoals meningen, vragen of opmerkingen)
  • Uw persoonsgegevens (op vrijwillige basis)
  • Uw voorkeur voor het ontvangen van de nieuwsbrief
  • Uw IP-adres (anoniem)
  • Uw websitegedrag (anoniem)

Delen van data zonder toestemming


MJB Events PR zal op geen enkele wijze zonder uw toestemming uw gegevens delen met derden. Echter zijn hier enkele uitzonderingen op te maken. MJB Events PR kan verplicht worden om (gedeeltelijk) uw gegevens te delen met derden. Het gaat in dit geval in het uitvoeren van ondersteuningswerkzaamheden voor u of door de wettelijke bepalingen door bevoegde organisaties, waaronder de Veiligheidsdiensten, Politie over andere gerechtelijke Nederlandse (of buitenlandse) Overheden die daartoe gemachtigd zijn.

 

Het delen van deze data aan daartoe bevoegde organisaties zal met de uiterste zorg plaatsvinden. Indien het noodzakelijk wordt geacht zal er worden gekeken of de bevoegde organisatie voldoet aan de eisen van het Privacy Shield (tussen Nederland en Amerika) of aan een aangepast beschermingsniveau binnen Europa (AVG).


Inzage van uw gegevens


Zoals in het Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) staat geschreven heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit verzoek dient altijd schriftelijk te worden ingediend dat afkomstig is van de betreffende persoon waarvan de (persoons)gegevens afkomstig zijn. Nadat MJB Events PR uw verzoek heeft binnengekregen krijgt u binnen dertig (30) werkdagen een gratis rapport met alle gegevens die bekend zijn over u.

 

Het wijzigen van uw gegevens zal plaatsvinden binnen zeven (7) werkdagen. Wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd, dan zal MJB Events PR u daar op de door ons bekende e-mailadres een bevestiging over toesturen. Tenzij u ervoor heeft gekozen om uw e-mailadres te laten verwijderen, dan zou u hierdoor geen bevestiging ontvangen.

 

Mocht u ervoor kiezen om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zal dit binnen zeven (7) werkdagen na het verzoek worden uitgevoerd. Dit heeft betrekking op de nieuwsbrief, diensten en producten dat door MJB Events PR geleverd kan worden. Echter attendeert MJB Events PR u op de volgende twee punten.

 

  • Het kan voorkomen dat bepaalde ondersteuning niet of onjuist uitgevoerd worden door uw verwijderingsverzoek. MJB Events PR is dan op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gemaakte keuze en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  • De Nederlandse wetgeving kan ervoor zorgen dat bepaalde bewaartermijnen gehanteerd moeten worden door MJB Events PR of door derden partijen, zoals onze webhosting. Hierdoor kan het voorkomen dat (een deel) van uw persoonsgegevens niet verwijderd kunnen worden.

Nieuwsbrief


Via de website van MJB Events PR is er een mogelijkheid om te abonneren op de nieuwsbrief. Deze mogelijkheid is geheel op vrijwillige basis. Hiervoor ontvangen en verwerken wij uw naam, uw e-mailadres en eventuele aanvullende data die u eerder met MJB Events PR heeft gedeeld.

 

U heeft het recht om op ieder gewenst moment uw gegevens te wijzigen, te verwijderen of in te zien. Deze gegevens zullen beveiligd en versleuteld verstuurd en opgeslagen worden op de webserver van MJB Events PR in Amsterdam.


Social media


Naast de website en de daaraan gekoppelde communicatiekanalen is MJB Events PR ook actief op externe social media. Op deze externe social media platformen is het mogelijk om, bijvoorbeeld via privéberichten, (persoons)gegevens met MJB Events PR te delen. Deze data is alleen in te zien door MJB Events PR en door de eigenaren van het platformen, dan wel hun medewerkers.

 

Echter verzoeken wij om gevoelige (persoons)gegevens te delen via het contactformulier op de website van MJB Events PR, omdat deze data in het beheer is van MJB Events PR. MJB Events PR zal, zowel via haar eigen communicatiekanalen als via de social media kanalen, met de uiterste zorg uw data verwerken en respecteren. Voor meer informatie over het privacybeleid van de social media kanalen verwijzen wij u graag door naar de onderstaande URL’s:

 

Privacybeleid van Facebook (Nederlands)
Privacybeleid van Dribble (Engels)
Privacybeleid van Twitter (Engels)
Privacybeleid van Instagram (Nederlands)
Privacybeleid van Pinterest (Nederlands)
Privacybeleid van Behance (Nederlands)
Privacybeleid van LinkedIn (Nederlands)
Privacybeleid van WhatsApp (Engels)


Wetgeving en bescherming


De website en de daaraan gekoppelde communicatiekanalen, met uitzondering van de social media kanalen, worden gehanteerd aan de hand van de Nederlandse en Europese privacywetgeving zoals dat vastgesteld is. Bij geschillen wordt dan ook de Nederlandse wetgeving gehanteerd met de in 2018 ingetreden Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het geschil zal dan plaatsvinden in de daartoe aangewezen rechtbank binnen de Koninkrijk der Nederlanden.


Wijzigen van het privacybeleid


Het privacybeleid van MJB Events PR kan op ieder gewenst moment, zonder toestemming of vooraankondiging, worden gewijzigd. Raadpleeg daarom met regelmaat dit privacybeleid voor het gebruiken van deze website.

 

Versie 8.3 | Woensdag 16 juni 2021

Deze versie vervangt alle eerdere versies.