Wat is massamedia?

In de begintijd van de media werd er vaak gebruik gemaakt van massamedia. Maar wat is massamedia eigenlijk nu precies? In dit artikel leg ik uit wat massamedia is en wat u daarmee kunt gaan doen.

 

Wat is massamedia?

Massamedia wordt soms ook wel massacommunicatie genoemd. Hierbij gaat het om de communicatie van een onderwerp wat richting een grote groep mensen wordt verstuurd, zonder in te gaan op persoonlijke behoeftes. Denkt u bijvoorbeeld aan het versturen van een nieuwsbrief. Door de tools van tegenwoordig is het mogelijk om een specifieke naam of gegevens in de e-mail te verwerken dat in relatie staat met een bepaalde klant. Maar de tool nieuwsbrief behoord tot de massacommunicatie, waardoor een grote groep mensen wordt bereikt.

 

Vroeger werden boeken onder de massamedia verstaan. Het was in die tijd erg gebruikelijk om een boek te schrijven dat uitkwam, wat weer gelezen werd door een grote groep mensen. In het huidige mediatijdperk kan bijvoorbeeld gedacht worden aan televisiezenders, radiozenders en websites. Deze platformen versturen een boodschap naar de bevolking toe zonder echt specifiek in te gaan op een bepaald onderwerp.

 

Massa Communicatie Model

Om massamedia toe te kunnen passen kan er gebruik worden gemaakt van een Massa Communicatie Model. Met dit model wordt de communicatiestroming van een bedrijf naar een klant weergegeven. Laten we dit analyseren door middel van een voorbeeld.

 

Laten we zeggen dat we een radiozender zijn. We zijn de zender van het bericht. Wij willen het bericht (boodschap) over brengen naar de klant. Daarvoor hebben wij een medium nodig. Het medium dat is in dit geval het radiostation en bijvoorbeeld de ontvanger waarop de radio te beluisteren is. Vervolgens wordt de boodschap gedistribueerd naar de ontvangers. Deze ontvangers zijn alle mensen die op dat moment naar de radio luisteren. Het komt aan bij de ontvangers, maar het radiostation weet niet welke ontvangers dit zijn en hoeveel zij bereiken met de radio uitzending.

 

Conclusie

Massamedia (of massa communicatie) wordt in een andere vorm vaak toegepast waar toch een klein beetje personalisatie bij komt kijken. Dit gebeurt vooral doordat men anders de media kanalen is gaan gebruiken. Naast de traditionele manieren willen we meer op ons gevoel worden bespeeld en daarmee ook producten komen. Dit zien we steeds meer gebeuren, waardoor de massamedia langzaamaan zeker terrein aan het verliezen is.

Bijgewerkt op door