Wat is een productie?

Een productie wordt veelal gebruikt binnen diverse evenementenorganisaties. Met het woord productie kunnen twee verschillende benamingen worden benoemd. Deze twee benamingen zal ik hieronder voor u uitleggen.

 

Productie: het evenement

Allereerst kan met productie bedoeld worden het evenement zelf. Hiermee wordt veelal de uitvoering bedoeld wanneer het evenement plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan producties zoals Bevrijdingsfestival, Lowlands of de Oscars.

 

Productie: de organisatie

Als tweede betekenis kan met productie en organisatie achter het evenement bedoeld worden. Dit is vaak de uitvoerende organisatie die aanwezig is tijdens de uitvoering van het evenement. Denk aan de vaste organisatieleden, maar ook aan de coördinatoren vanuit externe partijen die een belangrijk rol spelen binnen de uitvoering van het evenement.

 

Conclusie

Het is voor u dus erg belangrijk om te kijken om welke betekenis er bedoeld wordt met productie. Word er productie bedoeld in de zin van de uitvoering van het evenement of wordt er met de productie bedoeld de uitvoerende organisatie achter het evenement. Aan u dus de keuze om goed te weten in welke context het woord gelezen zal moeten worden.

Bijgewerkt op door