Wat is een calamiteitenplan?

Een calamiteitenplan is een plan waarin staat geschreven wat bij welke situatie gedaan moet worden. Laten we in dit artikel het voorbeeld nemen van het organiseren van een evenement. In het calamiteitenplan moet dan staan wat er gedaan moet worden wanneer er brand uitbreekt, wanneer er een stroomstoring is of wat er gedaan moet worden wanneer er storm of een gevecht uitbreekt.

 

Waarom is een calamiteitenplan noodzakelijk?

Voor iedere (evenementen)organisatie is het noodzakelijk om een calamiteitenplan te hebben. In dit plan wordt beschreven wat er moet gebeuren wanneer er een bepaalde calamiteit optreedt.

 

Naast de beschrijving wat er gedaan moet worden zijn er ook contactpersonen aangewezen aan een bepaalde calamiteit. Deze contactpersonen zitten vaak in de organisatie die uiteindelijk beslist of er externe hulpverlening (zoals Politie, Brandweer of Ambulance) moeten worden opgeroepen.

 

Wat staat er allemaal in een calamiteitenplan?

In het calamiteitenplan komt te staan wie de BHV’ers allemaal zijn met hun e-mailadres en hun telefoonnummer. Hierdoor weten gebruikers die het calamiteitenplan hebben wie zij moeten benaderen wanneer er een calamiteit plaatsvindt. Ook worden alle alarmnummers erin gezet. Bijvoorbeeld het nationaal alarmnummer (112), alarmnummers van bijvoorbeeld de Gemeente en het telefoonnummer van de evenementencoördinator vanuit de Gemeente.

 

Daarnaast staat erin beschreven waar allemaal brandbestrijdingsmiddelen en EHBO posten zijn. Op deze manier kunnen medewerkers van het evenemententerrein snel EHBO of brandbestrijdingsmiddelen (zoals een brandblusser) pakken om een brand te blussen.

 

Uiteindelijk moet de coördinatie van dat betreffende gebied op de hoogte worden gebracht. Deze persoon kan dan snel kiezen of de intern kan worden opgelost of dat er toch externe hulp moet worden ingeroepen.

 

Als laatste is het belangrijk om erin te vermelden waar de nooduitgangen zijn en wie deze gaan bedienen. Op deze manier weten zij waar men moet zijn wanneer het terrein ontruimt moet gaan worden.

 

Hoe voer ik een goed calamiteitenplan uit?

Allereerst is het belangrijk dat u goed analyseert wat de risico’s en risicoplekken zijn. Door deze goed te analyseren kunt u bijvoorbeeld beslissen dat er bij ieder podium in ieder geval één brandblusser er komt te staan.

 

Als stap moet er gekeken worden waar BHV’ers en EHBO’ers komen te staan. Welke taken krijgt iedereen en wie zorgt voor wat tijdens een calamiteit. Het is de bedoeling dat een calamiteit zo soepel mogelijk verloopt zonder problemen en stress. Het is daarom belangrijk dat de personen met een hoge verantwoording ook daadwerkelijk stressbestendig is en goed kan handelen en nadenken tijdens een noodsituatie.

 

De derde stap is het bedenken en uitwerken van een noodplan. Wat moet er wanneer gebeuren wanneer een risico plaatsvindt. Moeten externe diensten worden ingeschakeld of kan het ook intern opgelost worden. Wie moeten daar vanuit de organisatie voor worden opgeroepen die de calamiteit kunnen coördineren.

 

Stap vier is belangrijk tijdens evenementen. Laat goed zien waar wat allemaal kan worden gevonden tijdens een calamiteit. Een klein nooduitgang bordje is niet voldoende. Zorgt dat de borden van de uitgang, van EHBO en van noodroutes duidelijk zijn aangegeven met grote borden (vaak te verkrijgen van 1 meter bij 1 meter).

 

Stap vijf is belangrijk. Zorg dat iedere betrokken medewerker weet wat er gedaan moet worden en deel het calamiteitenplan aan hen uit op papier (vooraf via de e-mail is ook belangrijk). Geef eventuele wijzigingen op tijd door aan alle betrokkenen zodat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Bijgewerkt op door