Wat is de actorenanalyse?

Tegenwoordig is het niet meer zo dat één ding invloed kan hebben op een bepaald resultaat. Meerdere factoren kunnen daarbij invloed uitoefenen op een bepaald element, omdat de huidige situatie steeds complexer word. Om dit goed te kunnen analyseren is er de zogeheten Actorenanalyse ontwikkeld.

 

Deze methode helpt je om inzicht te krijgen in de omgeving van het probleem. Dit word gedaan door een analyse van actoren uit te voeren. Hierbij word de invloed van relaties geïnventariseerd en kunnen doelgroepen op prioriteit worden gezet. De actorenanalyse is een belangrijk onderdeel, dat vaak word gebruikt bij een risicoanalyse van een project.

 

Hoe voer ik een actorenanalyse uit?

Dit is een lastige vraag, omdat de actorenanalyse op verschillende manieren ingezet kan worden. Dit is mede afhankelijk van hoe je en op welke manier je deze actorenanalyse zou willen gebruiken. Om u toch handvatten te kunnen geven, heb ik hieronder een algemeen stappenplan weergegeven die jij als basis kunt gebruiken voor je eigen project.

 

  1. Teken het project in het midden van een groot vel papier.
  2. Breng de omgeving van het project trapsgewijs in beeld.
  3. Prioriteer de actoren, bijvoorbeeld met een getal tussen 1 en 10, of naar doelstelling met een kleur.
  4. Maak een krachtenveld analyse door met pijlen aan te geven of de actor het project positief of negatief beïnvloeden.
  5. Markeer de belangrijkste actoren.
  6. Bedenk acties om belemmerende krachten af te laten nemen en een bevorderende actor in te schakelen.
  7. Bedenk what if scenario’s.

Bijgewerkt op door