Geniet van de natuur bij Roptazijl vlakbij Wijnaldum in Friesland

Landscape photograph of the nature by Roptazijl in the neighbourhood of Wijnaldum (Friesland) in the NetherlandsFoto: © MJB Events PR

Geniet van de natuur bij Roptazijl vlakbij Wijnaldum in Friesland

Je hoeft niet per definitie een lange reis te maken om mooie foto’s te maken. Zo fietste ik een tijdje geleden ongeveer twee kilometer verder waar ik in de volle natuur terecht kwam. Stilte, landerijen en genieten van de zonsondergang bij het water. Dit kon allemaal gebeuren bij Roptazijl, niet ver van Harlingen in Friesland. In dit artikel vertel ik meer over deze locatie.

Naast evenementen en steden fotograferen ben ik ook graag bezig in de natuur. Niet alleen genieten van de bloemen en insecten die daarop afkomen. Maar ook kijkend naar de landschappen of het fotograferen van de zonsondergang.

Roptazijl, in het Fries ook wel Roptasyl genoemd, is een locatie vlak achter de Nederlandse dijk in de buurt van Harlingen en ten hoogte van het Friese dorp Wijnaldum. Tegenwoordig staan er een aantal huizen met een moderne gemaal, maar vroeger was dit een bijzondere plek voor de inwoners.

Deze locatie kan je vinden op de gemeentegrens van de Waadhoeke en Harlingen in Friesland. Vandaag de dag staat het vooral bekend om het uitzicht over de Friese landerijen, het uitzicht over de Waddenzee en het gemaal met de vispassage. Maar het is een plek met een rijke geschiedenis. Want het bestond al in de 15de eeuw.

Foto’s: © MJB Events PR

In augustus 1424 werd er voor het eerst gesproken over Roptazijl. Het ging daarbij om een oorkonde met de volgende tekst: “den Zyl, dair Fraenkeradeel bicostiget, ende leyt habbit tho Rodberta.” Destijds was Rodberta een boerderij waar nu Ropta State aan de Hornestreek is gevestigd.

Rond 1300 was de waterafvoer tussen het gebied Harlingen, de Middelzee en het Ried met elkaar verbonden. Doordat de afvoer verzandde werd de waterafvoer verlegd via de drie zijlen Koehool, Liauckama en Rodberta. Pas in 1521 werd de naam Ropta Zijl verzonnen wat afgeleid is van Rodberta en de Zijlen.

De waterafvoer uit 1424 was destijds gemaakt van een houten zijl met eb- en vloeddeuren. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van een zogeheten kolk. Toen viel het onderhoud nog onder het Franekerdeel onder verantwoording van Nyehuys. Maar later kwam daar verandering in.

Door geschillen over het onderhoud werd er strijd gevoerd wie de kosten en het onderhoud op zich moesten nemen. Het Franekeradeel wilde wel, maar vroeg een te hoog bedrag voor het achterstallig onderhoud. Het Waterschap wilde de Zijl behouden, maar wilde de Zijl niet onderhouden. De familie Liauckema (onderhoud van 1507 – 1600), die het overnam van de familie Nyehuys, konden de kosten niet meer betalen als je dat wegzette met de opbrengst van de visrechten. Daarom besloot gemeente Harlingen de Zijl over te nemen in 1601.

Foto’s: © MJB Events PR

Ondanks dat de gemeente Harlingen het onderhoud had overgenomen werd het hen ook veel te veel qua kosten. Daarom besloot men in 1725 ervoor om een nieuwe stenen Zijl in de dijk te plaatsen. Tot die tijd konden schippers door de sluis varen waarmee zij de tol in Harlingen konden omzeilen. Daarom werd er een nieuwe constructie bedacht waardoor het niet meer mogelijk was om door deze sluis te varen.

Na de Franse tijd in Nederland, 1794 tot en met 1814, besloten ingenieurs van de Provinciale Waterstaat in 1882 dat er bepaalde eisen waren aan het Zijlonderhoud. Daardoor stegen de kosten en besloot de Provinciale Waterstaat om een gehele nieuwe sluis te ontwerpen. Er was een grotere capaciteit nodig. Zij namen de sluis in 1884 over van de gemeente Harlingen.

Roptazijl was voor zowel de mensen op het land als op het water een belangrijk herkenningspunt geworden. Door het Deltaplan in Nederland werd er besloten dat de Zijl een gemaal moest worden. Door deze aanpassing kon het probleem, dat het Noordwestelijke deel van Friesland niet adequaat kon reageren op het waterbeheer, verholpen. In 1966 werden er twee poldergemalen geplaatst die in 1973 klaar waren. Daardoor kon het water beheerd worden, terwijl dat de vissen en de Glasaal door de zeedijk het land in konden zwemmen.

Als fotograaf bij Roptazijl

Zoals ik al eerder aangaf in het artikel vind ik de natuur, landschappen en de zonsondergang erg interessant en indrukwekkend. De juiste positie, de juiste compositie en het juiste moment zijn daarbij van belang om indrukwekkende en interessante foto’s te maken. Het gaat daarbij niet om het maken van foto’s die de populariteit kunnen verbeteren. Het gaat mij om het maken van foto’s waar een verhaal achter zit. Of dat je bijvoorbeeld de verbeelding van iemand kunt activeren als iemand naar de foto zit te kijken.

En mocht je daar dan toch zijn. Kijk dan niet alleen naar de plek waar een bepaalde gebeurtenis plaatsvind. Soms kan je ook, zeker met de zonsondergang, juist op de onverwachte plekken indrukwekkende foto’s maken. Het is maar net hoeveel oog jij voor detail hebt. Want uiteindelijk gaat het bij fotografie niet om dingen leren uit het boekje, maar door op pad te gaan en te leren van alles wat er om je heen gebeurt.

Foto’s: © MJB Events PR