Krijg waardevolle feedback door deze tips toe te passen bij uw vragenlijst voor uw bezoekers

Krijg waardevolle feedback door deze tips toe te passen bij uw vragenlijst voor uw bezoekersFoto: © MJB Events PR

Krijg waardevolle feedback door deze tips toe te passen bij uw vragenlijst voor uw bezoekers

Als evenementenorganisatie is het belangrijk om goed te evalueren wat allemaal goed ging en wat een volgende keer beter zou moeten. Dit geld zowel binnen de organisatie als met de stakeholders. De belangrijkste feedback dat u kan krijgen is de feedback vanuit de bezoekers die in sommige gevallen veel betalen voor een toegangskaartje. Met deze adviezen die ik in dit artikel deel krijgt u waardevolle feedback zodat u de volgende editie nog beter kunt gaan organiseren.

Wat is feedback?

Feedback is eigenlijk de terugkoppeling van iemand, van een bedrijf of van een groep over een proces dat is gegaan. Eigenlijk over alles om ons heen kunnen feedback over geven. In de meeste gevallen wordt er een cyclus uitgevoerd.

Allereerst heeft de gebruiker zijn of haar eigen input, bijvoorbeeld de beslissing om een kaartje te kopen voor een festival of voor een evenement. Het bestelling proces en het evenement of festival zelf behoren tot het proces. Is het proces makkelijk verlopen, kwamen er problemen naar boven tijdens het bestellen van tickets en hoe was het evenement zelf. Was de beveiliging bijvoorbeeld te streng of was het weer (externe factor) niet goed voor het evenement of festival.

De uitkomst wordt hierbij de output genoemd. Dit is het resultaat (eigenlijk de ervaring) over het volledige proces. Deze output is dan voor de meeste bedrijven en organisaties erg belangrijk om te achterhalen. Deze output, oftewel de feedback, zal als basis dienen voor de volgende editie van een evenement of festival.

Om de juiste feedback te achterhalen is het belangrijk om de juiste vragen te stellen. In dit artikel geef ik u 25 verschillende tips die u zullen helpen om de juiste feedback te laten geven. Daarnaast geef ik nog enkele waardevolle tools die u zullen helpen met het verzamelen van deze data vanuit uw partners en bezoekers van uw evenement of festival.

Deze tips helpen u om de juiste feedback te ontvangen

De juiste vraag stellen is erg belangrijk, maar kan ook zeker erg moeilijk zijn bij het opstellen van uw vragenlijst voor uw partners en bezoekers van uw evenement of festival. Daarom help ik u door 25 tips te delen. Laten we daarom dan ook snel beginnen!

Tip 1: Kort en bondig

Er gaat eigenlijk geen week voorbij of ik zie in mijn e-mail, op Facebook en op LinkedIn een vragenlijst voorbij komen die ik in zou moeten vullen. We worden overladen door het geven van feedback over producten of diensten die wij hebben gekocht of die wij gebruiken.

Daarom raad ik u aan om de enquĂȘte kort en bondig te houden. Wanneer de enquĂȘte niet kort en bondig is, dan zullen veel mensen afhaken omdat de enquĂȘte te lang is. Daarom raad ik u aan om alleen datgene te vragen wat u echt wil weten. Meer daarover leest u bij tip 19.

Tip 2: Start met een algemene vraag

Personen die een enquĂȘte voorgeschoteld krijgen zullen gelijk afhaken wanneer de eerste vraag te lastig is om te begrijpen of gelijk binnen komt met een specifieke vraag zonder daar eerst naar toe gewerkt te hebben.

Daarom is het belangrijk om eerst een algemenere vraag te stellen. Bijvoorbeeld wat vond u van de locatie waar het evenement plaatsvond of op de schaal van 1 tot 10, wat vond u van de evenementen dag? Door deze vraag te stellen worden de lezers gemotiveerd en zullen sneller geneigd zijn om de enquĂȘte te doorlopen.

Tip 3: Vraag persoonlijke gegevens altijd als laatste

Wanneer u gelijk begint met persoonlijke vragen (zoals leeftijd, woonplaats of geslacht) dan zullen mensen gelijk denken dat het meer gaat om de persoonlijke gegevens dan om de feedback die deze gebruikers hebben.

Daarom raad ik u aan om persoonlijke gegevens te bewaren voor het laatst. Mensen hebben dan al de vragenlijst ingevuld en vinden het daardoor moeilijker om de vragenlijst af te sluiten.

Let er wel erop dat u goed nadenkt over welke gegevens u graag wil verzamelen en wat u met deze gegevens gaat doen. Het is slim om te zeggen dat het alleen intern wordt gebruikt en dat de gegevens worden geanonimiseerd. Dit voorkomt eventuele gevolgen die later kunnen voordoen.

Tip 4: Klanttevredenheid is de eerste (paar) vragen

Wanneer de enquĂȘte te lang is dan zullen mensen de enquĂȘte gaan afraffelen met als gevolg dat de data verkeerd weergegeven gaat worden. Daarom raad ik u van harte aan om de belangrijkste vragen, zoals over de klanttevredenheid, als eerste te stellen. In deze fase van de enquĂȘte zijn mensen vaak nog serieus en zullen daardoor waardevollere informatie delen met u als organisatie.

Tip 5: Beperk de hoeveelheid open vragen

Open vragen kunnen waardevolle informatie bevatten, maar kunnen lastig te generaliseren zijn. Daarom raad ik u aan om de hoeveelheid open vragen te beperken tot een geringe hoeveelheid vragen.

Dit helpt niet alleen u als ontvanger van de feedback om de data te interpreteren, maar helpt de bezoeker ook om sneller en eenvoudiger de enquĂȘte te doorlopen. Op deze manier draagt de bezoeker bij aan uw vraag om feedback te ontvangen en kunt u als evenementenorganisatie deze feedback gebruiken om uw evenement voor de volgende keer beter te organiseren.

Tip 6: Maak schaalvragen altijd van 1-10 (inclusief de betekenis)

Wanneer u gebruik maakt van schalen in uw enquĂȘte dan raad ik u aan om een schaal te gebruiken van 1 tot en met 10. Daarbij is 1 dan heel slecht en 10 heel goed. Op deze manier is het gemiddelde beter te berekenen en kunt u eenvoudiger de cijfers koppelen aan het onderwerp waarover de schaalvraag gaat.

Tip 7: Vraag om de motivatie

In sommige gevallen is het erg handig, vooral wanneer het evenement voor een kleinere schaal mensen wordt georganiseerd, om de motivatie te achterhalen van de bezoekers. Hierdoor krijgt u de motivatie te weten waarom men van iets vindt. Ook al krijgt u een 7 voor de decoratie, dan weet u bijvoorbeeld niet wat juist goed en wat juist slecht was aan deze decoratie.

Door de motivatie op deze manier te vragen weet u waar u een volgende keer aan zou moeten werken. Ook weet u wat u eigenlijk zo moet laten en kunt u daarmee goed van start bij het organiseren van een volgend evenement.

Tip 8: Wat vonden de bezoekers het leukst of het slechts?

Dit is een standaardvraag, maar kan wel waardevol zijn voor u als evenementenorganisatie. Door de vraag te stellen wat juist leuk en wat juist niet leuk was aan het evenement meet u eigenlijk al een beetje de mening van de bezoeker over de dag zelf. Wanneer meerdere mensen vinden dat een bepaalde activiteit niet thuis hoorde op het evenement, dan kunt u besluiten om dit weg te laten bij een volgende editie. Bij tip 23 heb ik hier nog een toevoeging op dat voor nog meer waarde zal gaan zorgen.

Tip 9: Hoe is de bezoeker op de hoogte gekomen van het evenement of festival

Dit is een interessante vraag, mede doordat (bijna) iedereen over toegang tot heeft. Misschien heeft de ene bezoeker uw evenement gezien op Facebook terwijl dat de andere bezoeker het te horen heeft gekregen via een collega op WhatsApp.

Door deze vraag te stellen weet u waar de bezoekers uiteindelijk vandaan komen die uiteindelijk een ticket hebben gekocht op uw website van uw evenement. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor marketingdoeleinden voor een volgend evenement. Als blijkt dat de meeste bezoekers op de hoogte zijn gebracht via een bericht op Instagram, dan zou Instagram wellicht een goede basis zijn om de marketing op de baseren voor een volgende editie.

Tip 10: Verwachtingen

Vraag de bezoeker ook of het evenement voldeed aan de verwachtingen die iemand van ten voren had. Dit kunt u dan realiseren door een vervolgvraag in te stellen om daadwerkelijk aan de motivatie van de bezoeker te komen.

Deze feedback kan dan weer waardevol zijn bij het organiseren van een nieuwe editie van het evenement in de toekomst. Zo kunt u bijvoorbeeld besluiten om de locatie te veranderen wanneer blijkt dat de meeste mensen een andere verwachting hadden met de locatie van waar het evenement of festival zou gaan plaatsvinden.

Tip 11: Zouden ze het aanbevelen aan anderen?

Eigenlijk kan dit nog een extra vervolgvraag zijn op de voorgaande vraag. Wanneer men positief is over het evenement, dan kan worden gevraagd waarom het evenement zou worden aanbevolen aan kennissen, collega’s of familieleden. Hetzelfde geld ervoor als men niet het evenement zou gaan aanbevelen.

Door deze informatie te ontvangen kunt u daar aan werken voor een volgende editie. Door deze vraag bij iedere editie te stellen kunt u achterhalen of u op de goede weg bent of dat er toch hier en daar aan het evenement gesleuteld zou moeten worden.

Tip 12: Hoe vond u de organisatie van het evenement?

Een belangrijke vraag wanneer u intern een enquĂȘte laat rondgaan. Door deze vraag anoniem te stellen kunt u eerlijke feedback krijgen. Dit kunt u weer gebruiken om toekomstige evenementen beter te organiseren. Dit is vooral belangrijk wanneer u met regelmaat samenwerkt met hetzelfde team of met dezelfde personen vanuit de organisatie. Meer over de enquĂȘtes deel ik met u in tip 20.

Tip 13: Programmering

Een belangrijke vraag wanneer u een evenement organiseert. Het is belangrijk om na te gaan of de programmering goed was. Ik bedoel hierbij niet de personen die worden ingezet om een presentatie te geven of de artiesten die een optreden geven. Maar meer op het gebied van de tijdsplanning, over de tijd tussen de programmering en de hoeveelheid podia dat gebruikt wordt (als er meerdere locaties binnen het evenemententerrein zijn).

Tip 14: Locatie

Een belangrijke vraag over de ligging van de locatie waar het evenement wordt gehouden. Het is belangrijk om te achterhalen of de locatie paste bij het evenement en dat deze locatie niet ergens buiten de omgeving lag.

Hierdoor kunt u als evenementenorganisatie goed achterhalen of nagedacht moet worden voor een centraler gelegen locatie waar u het evenement kan laten plaatsvinden.

Tip 15: Eten en drinken

Ieder evenement heeft eigenlijk wel eten en drinken op het terrein staan. Dit is natuurlijk afhankelijk van de locatie waar het evenement wordt gehouden. In de afgelopen jaren is de belevenis van de bezoeker steeds belangrijkrijker geworden waardoor er meer thema gericht gewerkt wordt.

Dit betekent bijvoorbeeld dat er op een Spaans evenement geen patatkraam komt te staan, maar dat er eten en drinken komt dat gerelateerd is aan Spanje. Om dit goed te onderzoeken kunt u de bezoekers vragen of zij de eet- en drinkgelegenheden vonden passen bij het evenement.

Tip 16: Sfeer van het evenement

Een belangrijk element van een evenement is de sfeer. U kunt een goede programmering hebben, de beste locatie gekozen hebben en de beste decoratie ingezet hebben. Als de sfeer niet goed is, dan zullen de bezoekers minder enthousiast zijn dan dat eigenlijk van oorsprong de bedoeling is.

Vraag goed naar de mening van de bezoeker over de sfeer. Bijvoorbeeld hoe zij de sfeer hebben beleefd, wat ze prettig vonden of wat juist een volgende keer beter kon. Mensen die graag naar een evenement gaan voor de programmering en die minder alcohol drinken zullen zich minder op hun gemak voelen bij een evenement waar veel alcohol gedronken wordt.

Tip 17: Het bijwonen van een evenement

Een belangrijk element is het bijwonen van een evenement. Ik bedoel hierbij niet de bezoeker, maar of zij andere zoude aanmoedigen om ook het evenement een volgende keer te gaan bezoeken.

Wanneer dit het geval is, dan kunt u vragen waarom ze juist wel of waarom juist niet het evenement zouden gaan aanbevelen aan anderen. Een belangrijk aspect is dan ook dat u zelf als evenementenorganisatie het evenemententerrein opgaan. In sommige gevallen, wat ik vroeger zelf wel heb meegemaakt, zag ik dingen die ik tijdens het evenement helemaal niet logisch vond.

Op deze manier komt u dus achter dingen die u anders niet zou weten of met een beetje geluk pas zou weten vanuit de feedback dat u had ontvangen van uw bezoekers.

Tip 18: Maak plaats voor opmerkingen

Iedere persoon heeft een eigen mening. Het is daarom belangrijk om in de enquĂȘte de gelegenheid te bieden om een opmerking toe te voegen. In dit veld kan de bezoeker zijn of haar opmerkingen kwijt over de punten waar nog niet over gesproken was, maar wat wel voor de organisatie belangrijk is om te weten. Denkt u bijvoorbeeld maar over de parkeergelegenheid, over de hoeveelheid toiletten of over de eet- en drinkgelegenheden op het evenemententerrein.

Tip 19: Vraag geen overbodige informatie

Zoals aangegeven in tip 1 is het belangrijk om geen overbodige informatie te vragen. Bijvoorbeeld de vraag heeft u het evenement dit jaar bezocht hoeft u eigenlijk niet te stellen. Vraag alleen de dingen die u graag wil weten vanuit uw bezoeker. Hierdoor bespaart u de tijd en energie van uw bezoeker die de enquĂȘte invult en het scheelt u ook tijd en energie in het interpreteren van de data vanuit de enquĂȘte.

Het is daarbij ook belangrijk dat u goed kijkt welke persoonlijke gegevens u vraagt van de bezoeker. Vragen die gaan over adresgegevens, over volledige namen of over e-mailadressen en telefoonnummers (die vaak verplicht zijn) worden in de meeste gevallen als overbodig gezien. Een enkele uitzondering is het aanbieden van de nieuwsbrief, maar dit is een optionele optie.

Tip 20: Maak meerdere enquĂȘtes

Wat ik helaas veel zie is dat een enquĂȘte een verplichting is vanuit de projectleiders van een organisatie. Daarom wordt er in een middag Ă©Ă©n enquĂȘte gemaakt en deze verstuurd naar alle betrokkenen van het evenement.

Dit is zonde, want er valt meer uit te halen dan dat u denkt. Er zijn naast de bezoekers ook andere partijen aanwezig. Denkt u bijvoorbeeld maar aan partners, sponsoren, stakeholders, de bezoekers met diverse entreeprijzen en de mensen met een no-show.

Al deze groepen hebben verschillende doeleinden binnen een project. Het is daarom raadzaam om niet alleen een enquĂȘte te maken die algemeen is. Maak voor alle groepen die betrokken zijn met uw evenement een aparte enquĂȘte en stem de vragen af op de betreffende groep. Alleen op deze manier kunt u achterhalen wat men over het evenement vond. Misschien vond een leverancier (groep stakeholders) een bepaalde procedure lastig of overbodig. Door deze informatie kunt u het proces voor een leverancier bijvoorbeeld aanpassen zodat de volgende keer een betere ervaring wordt gerealiseerd.

Tip 21: Deel de feedback

Het delen van feedback bedoel ik niet dat u alle resultaten openbaar deelt. In sommige situatie is het voor fondsen en stichtingen wenselijk om de evaluatie te ontvangen over de algemene punten wat uit de feedback is gebleken.

Met deze feedback kunnen deze fondsen en stichtingen ook hun procedure aanpassen op uw evenement. Daarnaast is het voor alle partijen en personen belangrijk om deze feedback ook te ontvangen. Dit kunt u dan mooi verwerken in een rapport wat weer als basis kan dienen voor uw volgende evenement. Dit is eigenlijk een win-win situatie. U heeft de feedback en de bezoeker (en alle betrokken partijen) hebben een beter evenement de volgende keer.

Tip 22: Kijk kritisch naar alle vragen

Ik had het onlangs nog in een enquĂȘte dat ik voor iemand controleerde. Het was een prima enquĂȘte die waardevolle feedback vroeg. Alleen stuitte ik op Ă©Ă©n woord. Dat woord was voor hen vakjargon (taal dat binnen een bepaald vak gebruikt wordt), maar ik was er helaas niet bekend mee wat voor mij een extra handeling was om de betekenis ervan op te zoeken.

Kijk daarom kritisch naar uw enquĂȘte en denk daarbij goed na of degene die uw enquĂȘte in gaat vullen ook wel bekend is met het betreffende woord. Door op deze manier erna te kijken kunt u vroegtijdig de enquĂȘte aanpassen zodat deze in Ă©Ă©n keer goed verstuurd kan gaan worden. In tip 25 deel ik nog een andere tip die hier goed op aansluit.

Tip 23: Vraag om eventuele suggesties

Naast het beschikbaar stellen van een optie om opmerkingen toe te voegen (tip 18) is het belangrijk om ook suggesties te vragen. Op deze manier laat u het publiek meedenken met de organisatie van uw evenement.

Dit kan weer voor extra binding zorgen waardoor het publiek zich gehoord voelt. Misschien zit er tussen deze antwoorden wel een waardevolle suggestie dat uw evenement tot een succes kan maken. Eventueel zou u er ook een wedstrijd van kunnen maken. Dat degene die het beste idee heeft een meet & greet krijgt met een bepaalde artiest tijdens uw evenement of dat deze een VIP behandeling krijgt op de dag zelf. U weet nooit waar deze (extra) publiciteit voor kan gaan zorgen.

Tip 24: Stel vragen over de toegankelijkheid

Een andere belangrijk punt is de toegankelijkheid tot het evenement. Zoals de Ziggo Dome, Ahoy Rotterdam en AFAS Live zijn redelijk goed toegankelijk met het openbaar vervoer en met de auto. Andere locaties, bijvoorbeeld aan de rand van een (grote) stad of in het centrum van een stad kunnen lastiger bereikbaar zijn. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de Luchtmacht dagen van Defensie. In Leeuwarden ligt de Vliegbasis Leeuwarden iets wat afgelegen. Defensie heeft dit opgelost door shuttlediensten in te zetten die van en naar het Leeuwarden Centraal Station gaan. Hierdoor zorgt u ervoor dat het evenemententerrein toch nog goed begaanbaar zijn met het openbaar vervoer.

Door deze vraag ook aan uw bezoekers te stellen kunt u achterhalen of u eventuele maatregelen moet treffen om de bezoekers gemakkelijker naar uw evenementenlocatie te krijgen.

Tip 25: Peer review de enquĂȘte

Ik gaf het zojuist al aan bij tip 22. Kritisch kijken naar de enquĂȘte is belangrijk, zeker wanneer u de enquĂȘte begrijpelijk wil houden voor al uw bezoekers. Dit kunt u nog een keer controleren door een peer review in te zetten. Dit is een proces waarbij een willekeurig persoon, die niet bekend is met uw organisatie of evenement, de enquĂȘte te laten invullen. Wanneer deze peer review persoon iets niet begrijpt, dan kan dit gelijk worden aangepast in de enquĂȘte. Hierdoor voorkomt u dat er onduidelijkheden zijn.

Deze tools helpen u bij de evaluatie

Nu we weten hoe u een enquĂȘte kunt afnemen is het natuurlijk belangrijk om het platform te kiezen dat u gebruikt voor uw enquĂȘte. Ik deel hieronder vier verschillende manieren om de enquĂȘte af te nemen. Dit betekent niet dat dit alleen maar de enige vier mogelijkheden zijn, want er zijn een legio aan mogelijkheden vandaag de dag.

Google Forms wordt veel gebruikt voor het afnemen van een enquĂȘte. Google sorteert alle antwoorden netjes bij elkaar en zet dit ook al automatisch zelf om in enkele grafieken. Indien u meer wil doen met de uitkomsten dan kunt u de data exporteren naar Google Spreadsheet (soort van Microsoft Excel) of na een Microsoft Excel bestand. Deze data kunt u zelf analyseren of na enige bewerkingen importeren in statistische software zoals SPSS.

Surveymonkey dit is eigenlijk samen met Typeform een vergelijkbare tool als Google Forms, maar werken dan op verschillende manieren. Deze twee enquĂȘtes worden dan veel gebruikt na Google Forms.

Een nadeel van deze bovenstaande drie tools is dat deze data ontvangen en opslaan op hun eigen systemen. Om echt alles in eigen beheer te hebben kunt u ook zelf een eigen enquĂȘte op uw eigen website zetten. Het voordeel hiervan is dat u zelf de controle heeft. U kunt zelf een script schrijven of kijken of het script door wordt aangeboden via uw webhosting. Heeft u een WordPress website, dan zou u eenvoudig via een contactformulier (met de plug-in Contact Form 7) een enquĂȘte kunnen maken. Er wordt dan standaard een e-mail naar het opgestuurde e-mailadres gestuurd als iemand de enquĂȘte heeft verstuurd. Denkt u dan wel erop dat u een goede bedankpagina heeft.

Conclusie

We kunnen dus concluderen dat het afnemen van een enquĂȘte waardevolle inzichten en informatie kan geven, mits de enquĂȘte effectief in elkaar steekt. Heeft u nu een waardevol advies die ik vergeten ben, stuur mij dan gerust een e-mail. Dan zal ik met of zonder naamsvermelding (afhankelijk wat u zelf wil) deze toevoegen aan deze lijst. Ik wens u in ieder geval veel succes en vooral veel wijsheid toe met de informatieve feedback die u zult krijgen van alle betrokkenen van uw evenement!