Disclaimer

Tzahal Concert
CD-Release in Paradiso Amsterdam
Blue Devils International 2015
Color Guard Contest Drachten 2018 (CGN)
Kim Janssen
DancEvent Franeker 2018 (Bonkerz)
Veed Awards 2018 in Club Panama Amsterdam
Loop Leeuwarden 2018 (Zaailand Leeuwarden)

Met de uiterste zorg is deze website samengesteld. Door het toegang krijgen tot deze website, verbind de gebruiker zich met deze voorwaarden, alsmede de hieraan gekoppelde materialen en informatie, verklaart dat de gebruiker kennis heeft genomen van deze disclaimer en deze ook begrijpt en daarmee akkoord te zijn.


Intellectuele eigendom


Alle teksten en foto’s met het logo van MJB Events PR zijn eigendom van MJB Events PR. Gebruik of publicatie, voor zowel privé als commercieel gebruik, is echter alleen toegestaan met schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van MJB Events PR uit hoofde van Michael van den Berg.

 

Alle foto’s die geplaatst zijn op deze website zonder het logo van MJB Events PR, zijn met licentie of volgens de Creative Commons-licentie verkregen. Hieraan claim ik derhalve dan ook geen enkel recht. Mocht u van mening zijn dat een afbeelding uw eigendom is, laat mij dit even weten. Desgewenst zal de betreffende foto worden verwijderd of uw naamsvermelding worden toegevoegd.


Externe (gelinkte) websites


De gelinkte informatie naar externe websites wordt niet door MJB Events PR onderzocht of geanalyseerd. Ik draag hieraan dan ook geen enkele verantwoording voor de informatie of de werking van deze websites. Deze verwijzing dient uitsluitend voor gemak van de gebruiker ter ondersteuning van de betreffende pagina of artikel van MJB Events PR.

 

Het gebruik van deze websites is dan ook geheel voor eigen risico. Ik aanvaard dan ook geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor het gebruik van deze websites. Deze gelinkte websites mag zonder vooraankondiging worden gewijzigd of worden verwijderd.


Geen aansprakelijkheid


Met de uiterste verzorging heb ik deze website samengesteld. Ik probeer de volledige website zo actueel mogelijk te houden met de laatste ontwikkelingen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie op deze website volledig of juist is. Tevens als de bereikbaarheid van de website ten gevolge van – tijdelijke – storingen van welke manier dan ook.

 

Ik wil daarbij nadrukkelijk vermelden dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wil daarom ook uitdrukkelijk vermelden dat MJB Events PR op geen enkele manier aansprakelijk is voor onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met het toegang krijgen tot en het gebruik van deze website, ongeacht of de gebruiker zich ervan bewust was op dergelijke schade.

 

Deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meeste actuele disclaimer.

 

Versie 4.1 – Donderdag 4 januari 2018

 

Volg MJB Events PR op Instagram