Disclaimer

Tzahal Concert
CD-Release in Paradiso Amsterdam
Blue Devils International 2015
Color Guard Contest Drachten 2018 (CGN)
Kim Janssen
DancEvent Franeker 2018 (Bonkerz)
Veed Awards 2018 in Club Panama Amsterdam
Loop Leeuwarden 2018 (Zaailand Leeuwarden)

Met de uiterste zorg heb ik deze website voor u samengesteld. Door deze website te blijven gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden en het privacy beleid van MJB Events PR. Ook begrijpt u wat uw en mijn rechten zijn bij het gebruik van deze website en de daaraan gekoppelde bestanden.


Intellectuele eigendom


Alle teksten en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming mag u de teksten en foto’s op geen enkele wijze, zowel privé als commercieel, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze gebruiken.

 

Alle foto’s die zonder het logo van MJB Events PR beschikbaar is gemaakt met een verkregen licentie. Hieraan claim ik geen enkel recht. Mocht u van mening zijn dat een afbeelding uw eigendom is, laat mij dit weten. Dan zal de betreffende afbeelding worden verwijderd of uw naamsvermelding erbij worden gezet.


Externe (gelinkte) websites en bestanden


MJB Events PR heeft geen analyse of onderzoek gedaan na de gelinkte informatie naar externe websites. Ik draag hieraan dan ook geen enkele verantwoording voor de informatie of de werking van deze externe websites. De doorverwijzing naar externe websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en ter ondersteuning van het onderwerp van MJB Events PR.

 

Het gebruik van deze websites is geheel voor uw eigen risico. Ik aanvaard daarom dan ook geen enkele verplichtingen of aansprakelijkheid voor schade of problemen die daaruit voortvloeien. MJB Events PR mag deze verwijzingen op ieder gewenst moment aanpassen of verwijderen.


Geen aansprakelijkheid


Met de uiterste zorg heb ik deze website voor u samengesteld. Ik probeer daarbij de volledige website zo actueel mogelijk te houden met de laatste ontwikkelingen, maar ik kan niet de garantie geven dat de aangeboden informatie volledig of juist is. Ook voor de bereikbaarheid van deze website, ter gevolg van (tijdelijke) storingen, kan ik niet volledig garanderen.

 

Ik wil u daarbij nadrukkelijk vermelden dat sommige informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wil daarom nadrukkelijk aangeven dat MJB Events PR op geen enkele manier aansprakelijk voor onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende of bijzondere schade, alsmede voor schade die op welke manier dan ook voortvloeit of samenhangt tot het gebruik van deze website. Ongeacht of u wel of niet vooraf op de hoogte was van dergelijke schade.

 

Deze disclaimer kan zonder aankondiging door MJB Events PR worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig deze disclaimer voor het gebruik van deze website.

 

Versie 4.5 – Vrijdag 8 juni 2018

 

Volg MJB Events PR op Instagram