Disclaimer

Met de uiterste zorg heb ik deze website voor u samengesteld. Door deze website te blijven gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden en het privacy beleid van MJB Events PR. Ook begrijpt u wat uw en mijn rechten zijn bij het gebruik van deze website en de daaraan gekoppelde bestanden.


Intellectuele eigendom


Alle teksten en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming mag u de teksten en foto’s op geen enkele wijze, zowel privé als commercieel, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze gebruiken.

 

Op de website kunnen foto’s van derden geplaatst zijn, met of zonder het logo van MJB Events PR. Deze foto’s zijn met licentie verkregen. Hieraan claim ik dan ook geen enkel recht. Mocht u van mening zijn dat een afbeelding uw eigendom is, laat mij dit weten. Dan zal de betreffende afbeelding worden verwijderd of uw naamsvermelding erbij worden gezet.


Externe (gelinkte) websites en bestanden


MJB Events PR heeft geen analyse of onderzoek gedaan na de gelinkte informatie van extern gelinkte websites. Ik draag hieraan dan ook geen enkele verantwoording voor de informatie of de werking van deze externe websites. De doorverwijzing naar externe websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en ter ondersteuning van het onderwerp van MJB Events PR.

 

Het gebruik van deze websites is geheel voor uw eigen risico. Ik aanvaard daarom dan ook geen enkele verplichtingen of aansprakelijkheid voor schade of problemen die daaruit voortvloeien. MJB Events PR mag deze verwijzingen op ieder gewenst moment aanpassen of verwijderen.


Geen aansprakelijkheid


Met de uiterste zorg heb ik deze website voor u samengesteld. Ik probeer daarbij de volledige website zo actueel mogelijk te houden met de laatste ontwikkelingen, maar ik kan niet de garantie geven dat de aangeboden informatie volledig of juist is. Ook voor de bereikbaarheid van deze website, ter gevolg van (tijdelijke) storingen, kan ik niet volledig garanderen.

 

Ik wil u daarbij nadrukkelijk vermelden dat sommige informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wil daarom nadrukkelijk aangeven dat MJB Events PR op geen enkele manier aansprakelijk is voor onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende of bijzondere schade, alsmede voor schade die op welke manier dan ook voortvloeit of samenhangt tot het gebruik van deze website. Ongeacht of u wel of niet vooraf op de hoogte was van dergelijke schade.

 

Deze disclaimer kan zonder aankondiging door MJB Events PR worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig deze disclaimer voor het gebruik van deze website.

 

Versie 4.7 – Zondag 6 januari 2019