Disclaimer

Met de uiterste zorg is deze disclaimer tot stand gekomen. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met deze disclaimer en met het privacybeleid van MJB Events PR. Door jouw bezoek aan deze website, of aan de daaraan vervatte materialen en informatie, verklaar je, de gebruiker, kennis te hebben genomen van deze disclaimer (en privacybeleid), begrijp je deze voorwaarden en stem je daarmee in met jouw bezoek.

 

Je bent daarbij ook verantwoordelijk voor iedere keuze die je maakt op deze website, waaronder het lezen van de beschikbare informatie of het zien van de informatie dat op deze website gepubliceerd is, die ten alle tijden, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd kan worden. Hieraan kan je geen rechten ontlenen.


Externe (gelinkte) websites en bestanden


Op verschillende pagina’s en in verschillende blogartikelen wordt er gelinkt naar externe bestanden of websites. MJB Events PR voort geen analyse of onderzoek uit naar deze betreffende websites. Het doel van deze verwijzingen is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak bij het tot je nemen van de betreffende informatie over het betreffende onderwerp van MJB Events PR.

 

MJB Events PR is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

 

    • Correctheid van de informatie op deze externe bronnen.
    • Over de bereikbaarheid van deze website (en het functioneren daarvan)
    • Over de risico’s, schade en gevolgen dat voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites

 

MJB Events PR is dan ook gerechtigd om deze verwijzing aan te passen of te verwijderen op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande toestemming of vooraankondiging.


Geen aansprakelijkheid


Met de uiterste zorg is deze website van MJB Events PR samengesteld. Het doel is om de website zo actueel mogelijk te houden met de laatste ontwikkelen op het betreffende (werk)gebied waar MJB Events PR actief op is. Echter kan er door MJB Events PR geen garantie worden gegeven dat de aangeboden informatie volledig juist en actueel is. Hieraan kan je geen rechten ontlenen en is MJB Events PR niet aansprakelijk voor.

 

MJB Events PR is echter ook niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid en functioneren van deze website, door bijvoorbeeld een (tijdelijke) storing of van welke aard dan ook. Hieraan kan je geen rechten ontlenen en is MJB Events PR niet aansprakelijk voor de risico’s, schade of gevolgen dat daaruit voortvloeit.

 

Daarbij wil MJB Events PR nadrukkelijk vermelden dat sommige informatie afkomstig zijn van externe bronnen. Daardoor zal MJB Events PR op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende of bijzondere schade, alsmede voor schade die op welke manier dan ook voortvloeit of samenhangt tot het gebruik van deze website. Ongeacht of je wel of niet vooraf op de hoogte was van dergelijke schade.


Intellectuele eigendom


Alle teksten, afbeeldingen, illustraties of welke bestanden dan ook op de website van MJB Events PR zijn beschermd onder het Nederlands en Europese auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming mogen teksten, afbeeldingen, bestanden of welke andere materialen dan ook, die gekoppeld of verwijzen naar MJB Events PR, op geen enkele wijze, zowel privé als commercieel, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensverwerking of op welke andere wijze dan ook gebruikt of (her)gepubliceerd worden.

 

Onder de afbeeldingen gelden ook alle illustraties, foto’s, prototypes of welke andere gemaakte auteursrecht beschermde materialen die gemaakt zijn onder de namen MJB Fotografie en MJB Vormgeving. Deze twee merknamen vallen onder dezelfde voorwaarden en privacybeleid van MJB Events PR.

 

Echter wordt er op de website van MJB Events PR ook gebruik gemaakt van afbeeldingen of welke andere materialen dan ook die gemaakt zijn door derden. Hiervoor zijn afspraken gemaakt en is er een licentie afgesloten om deze materialen te tonen op de website van MJB Events PR. Mocht je echter van mening zijn dat een afbeelding, illustratie of welke andere materiaal dan ook jouw eigendom is, laat mij dit dan weten op schriftelijke wijze. Dan zal dit desgewenst vermeld worden met jouw naamsvermelding of zal de betreffende afbeelding, illustratie of materiaal verwijderd worden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er werk getoond wordt dat lijkt gepubliceerd te zijn op de website van MJB Events PR, maar dat zal in deze gevallen gaan om het zogeheten embedden. Dit is volgens het Nederlands auteursrecht toegestaan, zolang de originele bron behouden blijft.

 

Het toch (her)publiceren van de teksten, afbeeldingen, illustraties of welke materialen dan ook kan (financiële) gevolgen hebben door het maken van inbreuk op het Nederlands en/of Europees auteursrecht. MJB Events PR is niet aansprakelijk voor de risico’s, schade of welke andere gevolgen dan ook die hieruit voortvloeien.


Wetgeving en bescherming


Alle teksten, afbeeldingen, illustraties of welke bestanden dan ook op de website van MJB Events PR zijn beschermd onder het Nederlands en Europese auteursrecht. Bij geschillen wordt dan ook de Nederlandse wetgeving en het Nederlandse auteursrecht in acht genomen. Het geschil zal dan plaatsvinden in de daartoe aangewezen rechtbank binnen de Koninkrijk der Nederlanden.


Wijzigen van de disclaimer


De disclaimer van MJB Events PR kan op ieder gewenst moment, zonder toestemming of vooraankondiging, worden gewijzigd. Raadpleeg daarom met regelmaat deze disclaimer voor het gebruik van deze website

 

Versie 9.2 | Maandag 10 januari 2022

Deze versie vervangt alle eerdere versies.