Is het einde van 2D tekenen nabij?

Concert podium in 3D tekenen met Google SketchUpFoto: © MJB Events PR

Is het einde van 2D tekenen nabij?

Volgens verschillende organisaties zou het tekenen van 2D bijna ten einde zijn. We gaan steeds meer over naar de visualisatie. Maar is het tekenen in 2D nu echt bijna ten einde of zit er nog hoop ik voor alle 2D tekenaars waar dan ook ter wereld? Ik heb dit voor u uitgezocht en deel mijn bevindingen in dit artikel. Leest u met mij mee?

Wat is 2D tekenen (in vogelvlucht)

2D tekenen wordt gezien als het tekenen van een plattegrond, evenement of van een gebouw vanaf helikopterperspectief. Het gaat daarbij erom dat u zo kunt zien waar wat precies te vinden is. Denkt u bijvoorbeeld aan de calamiteiten routes, aan de plekken waar het publiek wel of niet mag komen of aan de plekken waar bijvoorbeeld stroom en water allemaal langs gaat.

Veel gemeentes stellen een 2D tekening voor een evenementenorganisatie verplicht zodat iedereen weet wat hij of zij precies kan verwachten. Ook is dit een duidelijke situatieschets voor de hulpdiensten. Op die manier weten ze waar ze wat kunnen vinden in het geval van een calamiteit.

Enkele tijd geleden heb ik een artikel online geplaatst wat 2D tekenen precies is. Wil u meer informatie over het tekenen in 2D hebben, dan raad ik u aan om het artikel Wat is 2D tekenen te lezen.

Hoe is 2D tekenen eigenlijk ontstaan?

Het 2D tekenen bestaat al een geruime tijd, waarbij het dus erg belangrijk is dat de benodigde informatie en voorschriften worden nageleefd. Volgens vele mensen die werkzaam zijn als 2D technisch tekenaar is het 2D tekenen een creatieve vorm van informatie over dragen op iemand anders. Dit tekenen valt dan ook, naar enige discussie, veelal onder het grafisch vormgeving wat veel wordt uitgevoerd door constructeurs (eindverantwoordelijke en bouwmeester van een productieproces), architect (iemand die gebouwen ontwerpt) en door een technicus (die verstand heeft van bepaalde techniek).

Het 2D tekenen zou voor het eerst zijn begonnen toen architecten Filippo Brunelleschi en Leon Battista Alberti in de 15de eeuw een huis moesten ontwerpen. Zij maakten daarvoor tekeningen die tweedimensionaal zijn (plat getekend vanuit helikopterperspectief). De bekende kunstenaar Leonardo da Vinci (was onder meer architect, natuurkunde, beeldhouwer en uitvinder) ging het technisch tekenen verder uitbreiden. Zo zou da Vinci onder meer het Pythagoras en het Euclides toegepast hebben en dit verder hebben uitgewerkt.

De wiskundigen Girard Desargues en Blaise Pascal hadden in de 17de eeuw het technische tekenen nog verder door ontwikkeld. Dit deden ze bijvoorbeeld door het toepassen van de projectieve meetkunde. Projectieve meetkunde is het tekenen van het middelpunt op een vel papier. Vanuit dit punt worden alle lijnen getekend. Dit worden ook wel lijnen die genoemd die doorgaan tot het oneindige wat dan ook zo getekend zou moeten worden.

Aan het eind van de 18de eeuw werd het technisch tekenen beter weergegeven. Dit werd onder meer gedaan door Amédée-François Frézier. Frézier vond het beschrijvende meetkunde uit waarbij meer informatie in de tekeningen af te lezen is waardoor men een beter beeld kreeg van het gebouw of product. De beschrijvende meetkunde is bijvoorbeeld het tekenen van een waterkan uit de oudheid. Deze waterkan wordt dan van alle kanten getekend met de juiste afmetingen en versieringen erop. Hierdoor heeft de maker, die aan de hand van deze 2D tekening, het product kan maken en kan afleveren aan zijn klant of aan zijn leidinggevende.

In de periode die volgde, voornamelijk eind 20ste eeuw, werd het technisch tekenen verder doorontwikkeld. Zo werd de computer gebruikt om het tekenen in 2D effectiever en simpelere te maken. Daarbij is helaas het origineel 2D tekenen, zoals dat em>Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci en Amédée-François Frézier meer komen te vervallen. Daarentegen kan met één aankoop, van bijvoorbeeld AutoDesk AutoCAD wel veelvoudige en ingewikkelde tekeningen worden gemaakt.

AutoDesk AutoCAD wordt vandaag de dag veelal gebruikt binnen de architectuur en binnen het tekenen van plattegronden voor bijvoorbeeld een evenement, festival of voor een noodplattegrond voor in een openbaar gebouw.

Is het 2D tekenen echt bijna ten einde?

Ik zal het eerlijk zeggen, deze vraag zit iets ingewikkeld in elkaar. Het is allereerst niet zo dat het 2D tekenen bijna ten einde is, verreweg daarvan. Het tekenen in 2D is vandaag de dag nog steeds populair voor heel veel organisaties. Denkt u bijvoorbeeld maar wanneer u naar een pretpark, museum of naar een evenement gaat. Daar krijgt u vaak een plattegrond te zien waar u wat allemaal kunt gaan vinden. Deze tekeningen zijn gemaakt in 2D waardoor u eenvoudig alles kunt terugzien.

Ook in de architectuur wordt veel gebruik gemaakt van het 2D tekenen. Zo worden bouwwerken nog vaak genoeg getekend in 2D. Dit heeft als voordeel dat iedere vloer, bijvoorbeeld van een kantoorpand, groot en gedetailleerd kan worden weergegeven. Op deze manier weet iedereen waar een lamp, een stopcontact en waar een waterpunt zou moeten komen te liggen.

Wat u met 2D tekenen kunt doen kan ook toegepast worden op het tekenen in 3D. Hier wordt dan ook het grote onderscheid gemaakt in het 2D en 3D tekenen. Het 2D tekenen heeft een limiet van de hoeveelheid data wat gegeven kan worden. Het is niet mogelijk om een 2D tekening ook een diepte mee te geven. Natuurlijk zou dat wel kunnen, maar daardoor zou het niet meer gaan om ene 2D tekening.

Met het tekenen in 3D is er een nieuwe lijn erbij gekomen waardoor de tekening in driedimensionaal kan worden weergegeven. Hierdoor kan de opdrachtgever een goed beeld krijgen wat men kan verwachten aan het eind van de opdracht. Aan de andere kant is het ook een stuk lastiger om in 3D te tekenen. Met 2D tekenen kan men rechte of gebogen stukken tekenen die makkelijk te overzien is. Bij het tekenen in 3D is het al snel lastiger omdat daarbij rekening gehouden moet worden met drie verschillende lijnen. Alles moet kloppen, want anders kan de gewerkte uren allemaal voor niks zijn geweest.

Het 3D tekenen kan daarbij dan ook weer gebruikt worden voor de virtual reality bril. Hierdoor kan iemand, die bijvoorbeeld een nieuw kantoorpand wil laten bouwen, vooraf zien hoe het eruit kan komen te zien. Daardoor wordt de belevenis van iemand getriggerd en kunnen eventuele fouten al in het begin vrij snel (zonder eerst gebouwd te hebben) worden verholpen.

Daarbij is het ook interessant om te zien dat deze tekeningen samengevoegd worden in grote projecten. Een 2D tekening bevat veel informatie en heeft in de meeste gevallen veel details. Hierdoor is het voor een technische 3D tekenaar eenvoudiger om te tekenen in 3D, waardoor weer de belevenis van de klant en van de projectleider kan worden getriggerd.

Dan is het natuurlijk de vraag, is het 2D tekenen bijna ten einde of niet. Het is zeker nog niet het einde van 2D tekenen. Sterker nog, het wordt vandaag de dag nog veel gebruikt waar dan ook ter wereld. Het is in de meeste gevallen een aanvulling op het tekenen in 3D. Want zoals u misschien wel zelf heeft ervaren, zou u graag in een museum of op een festivalterrein graag willen weten waar u de toiletten zou kunnen vinden.

Dit kan in zoon geval het beste gedaan worden met een 2D tekening. Ondanks dat het 2D tekenen ten opzichte van het 3D tekenen goedkoper is, word de kracht van het 2D tekenen vaak onderschat. De hoeveelheid waardevolle informatie dat met een 2D tekening kan worden gegeven is veel groter dan wanneer u alleen een 3D tekening zou gaan maken.

Hoe kunt u goed in 2D tekenen?

Laten we voorop stellen dat het technisch 2D tekenen een vak is waarbij u verbonden bent aan vele regelgevingen en voorschriften. Dit is geld zowel voor de evenementenindustrie als voor de bouwindustrie. Maar hoe kunt u nu goed in 2D tekenen? Hieronder deel ik mijn waardevolle tips die u kunt toepassen voor uw eigen 2D tekenproject.

Tip 1: Hou het simpel

Het is niet dat u informatie moet weg laten, maar probeer alles zo eenvoudig en simpel mogelijk te houden. Dit voorkomt miscommunicatie en voorkomt eventuele problemen tijdens de uitvoering van een project. Daarbij houdt u de tekening begrijpelijk. Ook voor de mensen die misschien niet zo vaak een 2D tekening onder ogen krijgen te zien.

Tip 2: Schaal en maten

Dit is nog wel vaak een probleempunt. U heeft een 2D tekening gemaakt maar de schalen kloppen niet of de maten zijn verkeerd gebruikt. Dan heeft u een probleem. Dat zou zeker een probleem zijn als u een groot kantoorpand laat bouwen. Zo kunt u een te kleine of een te groot kantoorpand krijgen.

Vermeld daarom altijd de juiste schaal op de tekening. Zo weet iedereen waar de cijfers voor staan die aan de muren, deuren of ruimtes zijn gegeven. Het toevoegen van de maat is echter ook erg belangrijk. In Nederland gebruiken wij bijvoorbeeld meters en centimeters, terwijl in Amerika gewerkt wordt met onder meer feet en inches. Hierdoor kan een grote miscommunicatie ontstaan. Zeker wanneer u met internationale mensen werkt of dat u het project in het buitenland laat uitvoeren.

Zorg ervoor, wanneer u gaat werken met een grafisch tekenprogramma, dat alle schalen en maten goed afgesteld staan. Als dit niet het geval is, dan kan uw tekening er heel erg anders uitgaan zien.

Tip 3: 2D tekeningen is de basis

Het kan misschien raar klinken, maar eigenlijk begint alles met het tekenen vanuit een 2D perspectief. Ook wanneer ik in 3D teken, dan begin ik in de meeste gevallen met het tekenen in 2D. Dit komt doordat het 2D tekenen eigenlijk de basis vormt voor het maken van een tekening voor een bouwproces of voor een festival en evenement.

Het belangrijkste om te onthouden is dat u altijd van een 2D tekening op kunt schalen naar een 3D tekening. Daarbij kunt u de 2D tekening gebruiken als input voor de 3D tekening. Het is niet mogelijk om vanuit een 3D tekening terug te schalen naar een 2D tekening. Dit is echter wel mogelijk, maar kost veel tijd en geld om dit te kunnen realiseren.

Daarom zou ik u graag willen aanraden om eerst te beginnen met een 2D tekening voordat u gelijk de stap zet naar een 3D tekening. Tenzij u al een 2D tekening in uw eigen bezit heeft natuurlijk.

Tip 4: Informatie op de juiste plek

Zorg er goed voor dat alle benodigde informatie te vinden is op de 2D tekening. Hierdoor weet u zeker, zoals in tip 1 al uitgelegd, dat iedereen ermee kan werken. Zorg er daarbij wel ervoor dat alle maten van de objecten op de juiste plek staan. Vaak wordt er in de architectuur gewerkt met afstanden die aan dezelfde kant staan. Bijvoorbeeld alle zuidelijke afstanden staan onder op de tekening en alle oostelijke afstanden staan aan de rechterkant van de tekening. Hierdoor kan de tekening rustiger ogen waardoor u het overzicht behoud.

Denk er daarbij wel om dat alles ook logisch is. Het heeft ook weinig nut wanneer u een 2D tekening maakt en dat u de afstand van de tekening aan de andere kant van de tekening moet opzoeken.

Tip 5: Lijnen op de juiste plek

Het is belangrijk dat de lijnen op de juiste plek staan. Veel grafische tekenprogramma’s, zoals AutoDesk AutoCAD, AutoDesk Revit en Google SketchUp hebben de mogelijkheid dat de lijnen op elkaar aansluiten. Dit wordt dan weergegeven aan de hand van een symbool. Hierdoor berekent het programma automatisch de lijn door op de X-as en de Y-as.

Door deze functie te gebruiken, waardoor de lijnen goed op elkaar aansluiten, word de tekening goed weergegeven. Dit is dan ook belangrijk om geen fouten in de tekening te gebruiken. Kijk daarom altijd eerst of deze functie ingeschakeld staat. Hierdoor voorkomt u dat u tegen eventuele problemen aanloopt tijdens het tekenproces.

Tip 6: Legenda gebruiken

Wat wij in Nederland gebruiken om een muur te laten zien kan in een ander land juist weer iets heel anders betekenen. Gelukkig is er, vooral in de bouwindustrie, Europese afspraken gemaakt zodat het bouwwerk voldoet aan de veiligheidseisen en aan alle normen van de plaatselijke of landelijke autoriteiten.

Het is daarbij wel goed om gebruik te maken van een legenda. Dit voorkomt miscommunicatie en verduidelijkt de tekening met wat iets allemaal betekend. Hierbij kunt u bijvoorbeeld ook gebruik maken van kleuren. Gele lijnen en symbolen betekenen bijvoorbeeld stroomdraden en stopcontacten terwijl blauwe lijnen en symbolen bijvoorbeeld weer staan voor waterleidingen en water aftappunten.

Tip 7: Gebruik templates of voorgetekende objecten

Gebruikt u vaak soortgelijke objecten of plattegronden? Dan doet u er goed aan om hier een template van te maken. Ik ben enkele jaren geleden begonnen met het tekenen in 2D en 3D voor de entertainment en artiesten wereld. Hierbij kwamen veel dranghekken en bepaalde podiumverlichting aan te passen. Deze materialen heb ik uitgetekend en opgeslagen in mijn eigen database. Zo hoef ik niet iedere keer datzelfde object te tekenen maar kan ik de betreffende tekening gewoon importeren in de nieuwe tekening van het betreffende project.

Wanneer u dit gaat doen, dan zal dit veel tijd en energie kosten. Misschien is het wel eerst even een grote klus om alle meest gebruikte bestanden te tekenen in 2D. Maar ik zal u garanderen dat dit na die tijd veel minder tijd, energie en geld kost.

Tip 8: Gebruik de juiste kleuren

Ik weet het helaas uit mijn eigen ervaring toen ik net begon met 3D tekenen. Mijn inspiratie en creativiteit schoot omhoog waardoor ik gebruik maakte van verschillende kleuren. Maar pas hiermee op.

Het is goed om alle lijnen in een 2D tekening te tekenen in de zwarte kleur. Dit is overzichtelijk en geeft goed weer wat voor element waar komt te staan. Daarbij maakt u dan gebruik van gele, groene en blauwe kleuren zoals eerder al genoemd in tip 6.

De gele lijnen worden dan gebruikt voor het aangeven van elektriciteit, de blauwe kleuren worden aangegeven voor water en de groene kleuren geven de noodroutes aan in het geval van een calamiteit. Hierdoor weet u in Ă©Ă©n oogopslag wat u waar allemaal kunt gaan vinden.

Tip 9: Het programma is niet de key

Ik zie dit helaas vaak genoeg gebeuren. Mensen die een programma komen die hartstikke duur is en hopen dat dat programma de tekening gaat maken. Helaas hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Ik maak gebruik van AutoDesk AutoCAD voor het 2D tekenen. Dit is een duur programma waarbij u zeker moet zijn dat u verder wil gaan werken binnen het 2D tekenen.

Mocht u dit niet willen betalen of eerst willen kijken voor een (iets) goedkoper programma, dan zijn er genoeg (gratis) alternatieve op de markt. Let daarbij wel op dat het programma niet de tekening mooi maakt. U, als gebruiker, maakt de tekening zo mooi als dat mogelijk is.

Oefenen is hierbij zeker van toepassing waardoor u het beste in u zelf als in de tekening naar boven haalt. Op internet zijn verschillende oefenopdrachten te vinden die u in 2D kunt tekenen zodat u ervaring krijgt. Of u kunt ook gerust met een meetlint, een potlood en een vel papier door uw huis lopen. Op die manier kunt u een 2D tekening van uw huis maken. Misschien dat het nog eens van pas kan komen in de (nabije) toekomst voor u.

Tip 10: Gebruik sneltoetsen

Dit was voor mij een doorbraak in Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe InDesign en in AutoDesk AutoCAD.. Het maken van content in combinatie met verschillende sneltoetsen. Ik geloofde mijzelf toen niet dat ik de content veel sneller had afgerond dan dat ik daadwerkelijk had gedaan.

Zoek op het internet, in het geval van Adobe staat het op hun website, naar de sneltoetsen die gebruikt worden in het betreffende programma. Hierdoor kunt u veel sneller werken en scheelt het tijd, energie en kosten. In de meeste gevallen kunt u ook de sneltoetsen nog aanpassen zodat u ze zelf goed kunt vinden.

Conclusie

We kunnen concluderen dat het tekenen in 2D nog niet ten einde is, verreweg van dat. Het tekenen in 2D wordt nog veel gebruikt en zal ook nog zeker in de komende jaren gebruikt blijven worden. Gebruik de bovenstaande tien tips goed om het beste uit uw 2D tekening te halen. Maar mocht u nog vragen of hulp nodig zijn bij uw 2D tekening, dan houd ik mij graag aanbevolen om u daarbij te helpen!

Tags: